Trening Umiejętności Społecznych

Trening Umiejętności Społecznych (TUS)

Czym jest Trening Umiejętności Społecznych?

Jak sugeruje sama nazwa, jest to jedna z metod leczenia, którą wykorzystujemy w przypadku wystąpienia problemów z funkcjonowaniem w społeczeństwie. Chodzi tu nawiązywanie i podtrzymywanie prawidłowych relacji w grupie, zarówno rówieśniczej, jak też rodzinnej.

Zajęcia TUS mają na celu rozwinięcie kompetencji społecznych, takich jak: rozpoznawanie i reagowanie na emocje – swoich oraz u innych osób, dobra komunikacja, czy współpraca w grupie.

Dla kogo przeznaczony jest TUS?

Metoda ta ma bardzo szerokie zastosowanie. Można ją stosować u dzieci i dorosłych z różnego rodzaju zaburzeniami funkcjonowania społecznego Jeśli chodzi o dzieci, TUS przynosi bardzo dobre efekty zarówno w przypadku dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju, takimi jak: autyzm, zespół Aspergera, czy ADHD, jak też lękliwych, nieśmiałych czy wycofanych.

W przypadku osób dorosłych najczęściej stosuje się ją u osób cierpiących na: zaburzenia osobowości – osobowość lękowa czy osobowość unikająca, zaburzenia nerwicowe – fobię społeczną, zaburzenia afektywne np. depresja, zaburzenia psychotyczne np. schizofrenia.

Zazwyczaj ma formę zajęć grupowych, jednak również przeprowadzane są sesje indywidualne.

Co jest najważniejsze w Treningu Umiejętności Społecznych?

Najważniejsze jest to, by umiejętności społeczne, które trenowane są w bezpiecznej przestrzeni gabinetu, były przenoszone i stosowane w życiu. Dlatego bardzo dużą wagę przykładam do tego, by terapia i tempo wprowadzanych zmian były indywidualnie dostosowane do każdego człowieka. Powoli, krok po kroczku. Stopniowe wprowadzanie zmian w relacjach z innymi jest skuteczniejsze i trwalsze od próby zmiany wszystkiego naraz.

Czym się kieruję w swojej pracy?

Relacje

Nawiązanie odpowiednich relacji jest podstawą dobrej współpracy.

Człowiek

Na pierwszym zawsze jest człowiek ze swoimi potrzebami, emocjami, problemami i chęcią poprawy swojej sytuacji.

Możliwości

Wspólnie pracując, dążymy do uzyskania najlepszych efektów, jakie są możliwe.

Atmosfera

Cały proces terapeutyczny przebiega w atmosferze: poszanowania, zrozumienia i pełnej akceptacji.

Jestem tu i czekam
na Twój kontakt.

Pamiętaj, proszę. Jestem tu i czekam na Twój kontakt. Jeśli coś Cię niepokoi w zachowaniu lub procesie rozwoju Twojego dziecka. Jeśli potrzebujesz konsultacji lub konkretnej pomocy. Jeśli masz pytania lub wątpliwości. Zadzwoń lub napisz już teraz.

Zadzwoń: +48 667 710 055
Ważne: Użytkowanie strony oznacza zgodę na używanie plików Cookies i innych technologii. Więcej w polityce prywatności