Metody komunikacji alternatywnej dla osób z zaburzeniami neurologicznymi – co warto wiedzieć?

Metody komunikacji alternatywnej dla osób z zaburzeniami neurologicznymi – co warto wiedzieć?

27 lutego 2024

Komunikacja odgrywa w życiu kluczową rolę. Dzięki niej nawiązujemy relacje, wyrażamy swoje potrzeby i uczucia oraz uczestniczymy w życiu społecznym. Niestety, dla osób z zaburzeniami neurologicznymi, takimi jak autyzm czy afazja, komunikacja werbalna może być trudna lub niemożliwa do osiągnięcia. W takich przypadkach konieczne jest poszukiwanie alternatywnych metod porozumiewania się. W niniejszym artykule przyjrzymy się bliżej temu zagadnieniu i przedstawimy różne metody komunikacji alternatywnej.

Komunikacja alternatywna i wspomagająca AAC – co to jest i jak działa?

AAC (Augmentative and Alternative Communication) to terapia obejmująca wszelkie sposoby komunikowania się za pomocą znaków niewerbalnych. Jest ona stosowana u osób, które mają trudności z mówieniem lub rozumieniem mowy. W ramach AAC wykorzystuje się różnorodne metody i narzędzia, takie jak gesty, znaki graficzne, przedmioty czy urządzenia elektroniczne. Celem tej terapii jest umożliwienie osobom z zaburzeniami neurologicznymi efektywnego przekazywania informacji oraz zrozumienia otaczającego ich świata.

Gesty i język migowy – naturalne narzędzia komunikacji niewerbalnej

Jednym z podstawowych elementów komunikacji alternatywnej są gesty, które są naturalnym sposobem wyrażania się człowieka. W przypadku osób z zaburzeniami neurologicznymi gesty mogą być szczególnie pomocne w ułatwieniu komunikacji. Język migowy, będący systemem gestów i znaków ręcznych, stanowi rozbudowaną formę komunikacji niewerbalnej, która może być stosowana zarówno przez osoby niesłyszące, jak i te z zaburzeniami neurologicznymi.

Znaki graficzne, piktogramy i symbole – wizualna pomoc w komunikacji

Innym ważnym elementem AAC są znaki graficzne, piktogramy i symbole, które służą jako wizualne wsparcie dla osób mających trudności z mówieniem lub rozumieniem mowy. Mogą one przybierać różne formy, np. obrazki przedstawiające konkretne przedmioty czy sytuacje, czy też bardziej abstrakcyjne symbole.

Przedmioty typu klocki słowne – konkretne narzędzia do wyrażania myśli

Kolejnym sposobem komunikacji alternatywnej w Goleniowie jest wykorzystanie przedmiotów, takich jak klocki słowne. Dzięki nim osoby z zaburzeniami neurologicznymi mogą na przykład pokazać, co chcą zjeść, zrobić czy gdzie chcą się udać. Przedmioty te pełnią funkcję konkretnych narzędzi do wyrażania myśli i uczuć, co może być szczególnie pomocne dla osób mających trudności z formułowaniem słownych wypowiedzi.

Urządzenia elektroniczne – nowoczesne wsparcie w komunikacji alternatywnej

W dobie rozwoju technologii coraz częściej stosowane są również urządzenia elektroniczne wspomagające komunikację alternatywną. Przykładem takiego urządzenia może być tablet z odpowiednimi aplikacjami, które umożliwiają korzystanie z różnych form komunikacji niewerbalnej, takich jak piktogramy, symbole czy dźwięki.

Jestem tu i czekam
na Twój kontakt.

Pamiętaj, proszę. Jestem tu i czekam na Twój kontakt. Jeśli coś Cię niepokoi w zachowaniu lub procesie rozwoju Twojego dziecka. Jeśli potrzebujesz konsultacji lub konkretnej pomocy. Jeśli masz pytania lub wątpliwości. Zadzwoń lub napisz już teraz.

Zadzwoń: +48 667 710 055
Ważne: Użytkowanie strony oznacza zgodę na używanie plików Cookies i innych technologii. Więcej w polityce prywatności