By nauka czytania była
łatwa, przyjemna i skuteczna.

Symultaniczno-Sekwencyjna Nauka Czytania®

Czym jest Symultaniczno-Sekwencyjna Nauka Czytania®?

Jest to metoda, której celem jest nauka poprawnej wymowy oraz czytania. Jej nowatorskie podejście polega na tym, że proces nauki odbywa się poprzez łagodne przechodzenia od ćwiczeń symultanicznych (prawopólkulowych), czyli takich, w których większy udział mają formy obrazkowe, do ćwiczeń sekwencyjnych (lewopółkulowych), w których większą rolę odgrywają litery.

Podstawowym założeniem metodologicznym tej metody jest nauka czytania sylabami.

W jaki sposób pracujemy tą metodą?

Ponieważ jest to metoda, która mocno współgra z naturalnym rozwojem dziecka, naukę rozpoczynamy od tego, co jest dla dziecka najłatwiejsze, czyli samogłosek. Ucząc tą metodą, poszczególnym samogłoskom nadajemy odpowiednie znaczenie, które jest przedstawione na ilustracji, np.: a – dziecko wystraszyło się psa, o – dziecko jest zaskoczone, bo dostało prezent itp. Gdy umie już odczytać pojedyncze samogłoski, przechodzimy do odczytywania sekwencji samogłosek, początkowo takich samych: AAA, a następnie różnych: UIO itp.

Kolejnym etapem jest czytanie globalne wyrażeń dźwiękonaśladowczych typu: MU, BE, HAŁ itp. oraz słów w mianowniku: MAMA, TATA, imię dziecka, imiona rodziców itp. Na tym etapie również pracujemy z obrazem — etykietki z napisami dobieramy do obrazków zwierząt lub zdjęć domowników. Ilustracje ułatwiają całościowe zapamiętywanie wyrazów.

Równolegle z czytaniem globalnym rozpoczyna się nauka odczytywania sylab. Kolejność wprowadzania sylab jest ściśle określona. Zaczynamy od sylab prymalnych, czyli takich, które jako pierwsze pojawiają się w rozwoju mowy dzieci w większości języków – tym przypadku są to sylaby ze spółgłoską P. Po opanowaniu tego etapu przechodzimy do sylab otwartych – czyli zakończonych samogłoską, a następnie zamkniętych – zakończonych spółgłoską.

Stopniowo przechodzimy przez kolejne etapy, aż dochodzimy do odczytywania poszczególnych wyrazów oraz całych zdań.

Na co kładziemy główny nacisk w Symultaniczno-Sekwencyjnej Nauce Czytania®?

Ponieważ proces czytania, to przede wszystkim rozumienie sensu tego, co się czyta, a nie tylko techniczna umiejętność odszyfrowania poszczególnych znaków, przez cały czas zwracamy uwagę na to, czy dziecko rozumie sens słów, które odczytuje.

Jaka jest skuteczność Symultaniczno-Sekwencyjnej Nauki Czytania®?

Metoda ta jest bardzo skuteczna. Dzięki niej wiele dzieci z różnymi zaburzeniami rozwojowymi typu: dysleksja, niedosłuch, zaburzenia komunikacji językowej, czy obniżoną sprawnością intelektualną, z powodzeniem opanowało naukę czytania. Metoda ta, przez to, że jest bardzo ciekawa i dynamiczna, doskonale sprawdza się również w przypadku przedszkolaków.

Czym się kieruję w swojej pracy?

Relacje

Nawiązanie odpowiednich relacji jest podstawą dobrej współpracy.

Człowiek

Na pierwszym zawsze jest człowiek ze swoimi potrzebami, emocjami, problemami i chęcią poprawy swojej sytuacji.

Możliwości

Wspólnie pracując, dążymy do uzyskania najlepszych efektów, jakie są możliwe.

Atmosfera

Cały proces terapeutyczny przebiega w atmosferze: poszanowania, zrozumienia i pełnej akceptacji.

Jestem tu i czekam
na Twój kontakt.

Pamiętaj, proszę. Jestem tu i czekam na Twój kontakt. Jeśli coś Cię niepokoi w zachowaniu lub procesie rozwoju Twojego dziecka. Jeśli potrzebujesz konsultacji lub konkretnej pomocy. Jeśli masz pytania lub wątpliwości. Zadzwoń lub napisz już teraz.

Zadzwoń: +48 667 710 055
Ważne: Użytkowanie strony oznacza zgodę na używanie plików Cookies i innych technologii. Więcej w polityce prywatności