O mnie

Dorota Samsel

Terapeuta: INPP, Integracji Bilateralnej (BI), TUS, AAC, Empathy Dolls

Kiedy osoba zda sobie sprawę, że została dogłębnie usłyszana, jej oczy wilgotnieją. Myślę, że w pewnym prawdziwym znaczeniu tych słów – płacze ona z radości. To jest tak, jakby mówiła “Dziękuję Boże, ktoś mnie usłyszał. Ktoś wie, jak to jest być mną.” CARL ROGERS

Wykształcenie

 • Studia magisterskie. Uniwersytet Szczeciński, Wydział Humanistyczny, Kierunek Filozofia.
 • Uniwersytet Warszawski, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych, sześciosemestralne studia podyplomowe w zakresie edukacji niezależnej – Specjalizacja szkolna w pedagogice waldorfskiej.
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wydział Farmaceutyczny, dwusemestralne studia podyplomowe: Zioła w profilaktyce i terapii.
 • Studia podyplomowe. Diagnoza i terapia pedagogiczna z elementami socjoterapii. Koszalińska Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych, Wydział Humanistyczny.
 • Studia podyplomowe. Oligofrenopedagogika z rewalidacją osób upośledzonych. Koszalińska Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych, Wydział Humanistyczny.
 • Studia podyplomowe. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. Koszalińska Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych, Wydział Humanistyczny.
 • Studia podyplomowe. Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne – kształcenie zintegrowane. Koszalińska Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych, Wydział Humanistyczny.
 • Studia podyplomowe. Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z socjoterapią. Koszalińska Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych, Wydział Humanistyczny.

Certyfikaty i uprawnienia:

 • Licencjonowany terapeuta INPP, The Institure for Neuro-Physiologikal Psychology (Instytut Psychologii Neurofizjologicznej INPP Polska, 116/INPP/Poland.
 • Licencjonowany terapeuta Bilateralnej Integracji©, Bilateral Integration: The Gateway to Achievement, PL 00670/2020.
 • Certyfikowany Kurs Original Empathy Dolls ® -for learning, playing and therapy organizowany przez Neurogen Monika Habik.

Udział w warsztatach  organizowanych przez Centrum Metody Krakowskiej:

 • „Symultaniczno-Sekwencyjna Nauka Czytania®.” Prowadzący: dr Katarzyna Sedivy-Mączka.
 • „Symultaniczno-Sekwencyjna Nauka Czytania® w przedszkolu”. Prowadzący: mgr Agnieszka Bala.
 • „Metody wywoływania głosek.” Prowadzący: dr Alicja Kabała.
 • ALALIA (opóźniony rozwój mowy SLI) – diagnoza i terapia.” Prowadzący: dr Ewa Bielenda- Mazur.
 • „Symulacja procesów myślenia”. Prowadzący: dr hab. Marta Korendo prof. UP.
 • „Praca z dzieckiem autystycznym – początek drogi. Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna.” Prowadzący: mgr Agnieszka Bala.
 • Praca z dzieckiem autystycznym – początek drogi. Warsztat praktyczny.” Prowadzący: mgr Agnieszka Bala.
 • Terapia neurobiologiczna dla początkujących.” Prowadzący: prof. dr hab. Jagoda Cieszyńska.
 • „Metody wymawiania głosek.” Prowadzący: dr Alicja Kabała.
 • „Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji (niesłyszących, autystycznych z afazją).” Prowadzący: dr Katarzyna Sedivy-Mączka.

Superwizje

 • „Model wykorzystania AAC w praktyce edukacyjnej szkół oraz rodzin dzieci ze złożonymi potrzebami komunikacji. Rozwijanie kompetencji komunikacyjnej u osób ze złożonymi potrzebami komunikacji na podstawie superwizji. Blok Praktyczny. Szkolenie Superwizyjne.”  Prowadzący: dr Magdalena Grycman.

 

Kursy i szkolenia

 • Monachijska funkcjonalna diagnostyka rozwojowa”. Organizator: Fundacja Promyk Słońca. Prowadzący: dr Marita Gehrke.
 •  „Stosowanie Profilu Psychoedukacyjnego, Wydanie 3, Wersja polska (PEP-3-PL) w diagnozie funkcjonalnej dzieci ze spektrum autyzmu”. Organizator: Centrum Szkoleniowe EduProf. Trener: mgr Ewa Pęczkowska.
 • „Więź – rozwojowe poszukiwanie bliskości”. Organizatorzy: Pracownia Diagnostyki i Terapii Zaburzeń Rozwojowych w Lędzinach oraz Polskie Towarzystwo Integracji Sensorycznej.
 • „Karmienie terapeutyczne HUMAN TOUCH feeding and eating disorders.” Karmienie dzieci z wyzwaniami, profilaktyka awersji pokarmowych. Wyzwania i możliwości interwencji terapeutycznej i żywieniowej. Strategie karmienia, wczesna interwencja terapeutyczna HTT.  Organizowany przez Neurogen Monika Habik.
 • Kurs pogłębiający Stymulacji Bazalnej® koncepcji Profesora A. Fröhlich’a, Basale Stimulation®.
 • Wprowadzenie do Bodynamic. Trener Michael Gad. Warsztat zorganizowany przez Instytut Terapii Psychosomatycznej akredytowany przy Bodynamic International.
 • Kurs terapeutyczny z zakresu stosowania Metody Feuersteina –  Instrumental Enrichment® – poziom I  kurs przeprowadziła  dr Urszula Sajewicz-Radtke – licencjonowany Trener IE1.
 • MFT 9-99 sTArs – Miofunkcjonalna Terapia dla osób w wieku 9-99″ ze specjalną terapią artykulacji s/sz wg A. Kitel. Organizator: Wczesna Interwencja Logopedyczna, Barbara Pardowska wykładowca Barbara: Pardowska.
 • „Terapia neurologopedyczna małego dziecka w oparciu o koncepcje neurorozwojowe.” Prowadzący: Katarzyna Padula NDT-Bobath Tutor SLT.
 • „Terapia nerwu błędnego i usprawnienie procesu oddechowego w leczeniu pacjentów z zaburzeniami logopedycznymi.” Prowadzący: dr n. med. Marian Majchrzycki D.O.

FASD

 • „Pomoc dziecku ze Spektrum Poalkoholowych Wrodzonych Zaburzeń Rozwojowych (FASD – Fetal Alcohol Spectrum Disorders) i jego rodzinie” – 180. godzinny kurs organizowany przez Fundację FASTRYGA, Pracownię Diagnostyki i Terapii Zabureń Rozwojowych, oraz Centrum Stymulacji Rozwoju Dziecka w Poznaniu.
 • „Stosowanie 4-cyfrowego Kwestionariusza Diagnostycznego FASD w praktycznej, ilościowej diagnostyce zaburzeń ze Spektrum Poalkoholowych Wodzonych Zaburzeń Rozwojowych w zespołach interdyscyplinarnych”  Szkolenie zorganizowane przez Centrum Stymulacji Rozwoju Dziecka w Poznaniu oraz Pracownię Diagnostyki i Terapii Zaburzeń Rozwojowych w Lędzinach.

AUTYZM

 • „Diagnozowania małych dzieci w kierunku zaburzeń ze spektrum autyzmu”. Organizator: Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna SYNAPSIS. Prowadzący: mgr Agata Bujnik, dr Zuzanna Domasiewicz, mgr Ewa Pęczkowska
 • „Stosowana analiza zachowania w w pracy terapeutycznej z osobami z autyzmem”. Kurs III stopniowy. Organizator: Fundacja Wspierania Osób z Zaburzeniami Rozwoju OD POCZĄTKU. Prowadzący: mgr Teresa Mayer, mgr Agnieszka Rajs Glazar.
 • „Trening Umiejętności Społecznych (TUS). Terapia grupowa dzieci ze spektrum autyzmu”. Organizator: Fundacja Pomocy Autyzm. Prowadzący:  mgr Ewa Łukowska.
 • ” Wspomaganie rozwoju mowy osób z autyzmem”. Prowadząca: mgr Katarzyna Czechowicz-Gołaszewska.

KOMUNIKACJA

 • „Model wykorzystywania AAC w praktyce edukacyjnej szkół oraz rodzin dzieci ze złożonymi potrzebami komunikacji”. Rozwijanie kompetencji komunikacyjnej u osób ze złożonymi potrzebami komunikacji na podstawie superwizji. Blok I,II,III. Organizator Fundacja IN CORPORE. Prowadzący: dr Magdalena Grycman.
 • Wprowadzanie komunikacji alternatywnej i wspomagającej u osób z wieloraką niepełnosprawnością” Stopnie: I i II. Organizator: „GADATEK” Centrum Rozwoju Porozumiewania, Prowadzący:  mgr  Monika  Jerzyk.
 • „Oddziaływania wspierające umiejętność porozumienia się osób z głęboką wieloraką niepełnosprawnością na poziomie przedsymbolicznym, nieintencjonalnym”. Organizator „GADATEK” Centrum Rozwoju Porozumiewania, Prowadzący:  mgr  Monika  Jerzyk.
 • „Picture Exchange Communication System – Poziom I.” Organizator: Pyramid Educational Consultants of Poland.
 • „Ankyloglosja u noworodków i niemowląt. Diagnoza i terapia”.  Prowadząca” dr Mira Rządzka.
 • „SMURF – Strategiczna metoda usprawniania realizacji fonemów w dyslalii obwodowej„. Prowadząca” prof. UŚ dr hab. Danuta Pluta – Wojciechowska.
 • „AAC – wspomagające i alternatywne metody porozumiewania się z dziećmi ze specjalnymi potrzebami w komunikowaniu się”. Szkolenie metodyczne opracowane i prowadzone przez Alinę Smyczek.

Jestem tu i czekam
na Twój kontakt.

Pamiętaj, proszę. Jestem tu i czekam na Twój kontakt. Jeśli coś Cię niepokoi w zachowaniu lub procesie rozwoju Twojego dziecka. Jeśli potrzebujesz konsultacji lub konkretnej pomocy. Jeśli masz pytania lub wątpliwości. Zadzwoń lub napisz już teraz.

Zadzwoń: +48 667 710 055
Ważne: Użytkowanie strony oznacza zgodę na używanie plików Cookies i innych technologii. Więcej w polityce prywatności